Most Popular

ตารางฝึกวิ่ง 10K สำหรับนักวิ่งมือใหม่ โดย ครูดิน

ตารางฝึกวิ่ง 10K สำหรับนักวิ่งมือใหม่ โดย ครูดิน

เหมาะสำหรับนักวิ่งเท้าใหม่ที่วิ่งมาบ้าง หรือเล่นกีฬาประเภทอื่นมาก่อน หลังฝึกครบตามตารางนี้ จะสามารถวิ่งได้อย่างต่อเนื่อง 8 - 10 กม.

ตารางฝึกวิ่ง 5K สำหรับผู้เริ่มวิ่ง โดย ครูดิน

ตารางฝึกวิ่ง 5K สำหรับผู้เริ่มวิ่ง โดย ครูดิน

โปรแกรมแนะนำสำหรับผู้เริ่มวิ่งเท้าใหม่สุดๆ หลังการฝึกครบตามตารางนี้ จะสามารถวิ่งได้อย่างต่อเนื่อง 5 กม.