Home Injuries and Therapy

หมวดหมู่: Injuries and Therapy

เรื่อง
การออกกำลังกาย ในขณะตั้งครรภ์

การออกกำลังกาย ในขณะตั้งครรภ์

คุณแม่กลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยงข้อห้าม ควรสนับสนุนให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เริ่มตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ไปจนถึงหลังคลอด

เรื่อง
น้ำเย็นกับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ เคล็ดลับของนักวิ่งระดับโลกที่เริ่มต้นในอ่าง

น้ำเย็นกับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ เคล็ดลับของนักวิ่งระดับโลกที่เริ่มต้นในอ่าง

การแช่น้ำแข็ง หรือ cold therapy จะช่วยเพิ่มปริมาณการไหลเวียนของเลือด ช่วยลดอาการอักเสบ บวมและการสลายตัวของเนื้อเยื่อ

เรื่อง
ประจำเดือน วัยว้าวุ่น เรื่องน่าปวดหัวของนักวิ่งสาว

ประจำเดือน วัยว้าวุ่น เรื่องน่าปวดหัวของนักวิ่งสาว

งานวิจัย ยืนยันว่าการออกกำลังกายมีผลในการลดอาการปวดประจำเดือน รวมถึงภาวะประจำเดือนมาไม่ปกติ