ขอนแก่น อินเตอร์เนชั่นแนล มาราธอน 2018

สัญญานการปล่อยตัวดังขึ้น เพช 4.3-4.4 นั่นคือสิ่งที่ผมวางไว้ การวิ่งครั้งนี้ ไม่มีการสนใจอะไรมากไปกว่า แนวเส้นทางวิ่งที่ตรงที่สุด ตำแหน่งที่ไม่เอียงหรือเอียงน้อยที่สุด เช็คสภาพกล้ามเนื้อความเร็วรักษาได้หรือไม่