PACER ผู้ช่วยที่จะทำให้คุณวิ่งได้ตามเป้าหมาย (Part1)

ถ้าคุณยังวิ่งให้ Pace เฉลี่ยคงที่ตลอดระยะทางไม่ได้ ให้ฝึกซ้อมต่ออีกหน่อยก่อนครับ เมื่อไหร่ที่เราวิ่งได้เพซเฉลี่ยสม่ำเสมอในระยะของตัวเองแล้ว เมื่อนั้นการเป็นเพซเซอร์ก็ใกล้จะเข้ามา